Het pure IPVB collectief

En hoe IPVB werkt

Wat is iPVB?

Waarom iPVB?

In Nederland beschikt vrijwel iedereen vrijelijk over zijn eigen salaris, uitkering of andere inkomensbron. Eenmaal in het verpleeghuis verandert dat want het verpleeghuis bepaalt de manier waarop het Zorgzwaartepakket (ZZP) uitgegeven wordt. Het individueel persoonsvolgend budget (iPVB) laat de intramurale zorgvragers zélf beschikken over hun ZZP. Dit volgt uit de maatschappelijke en politieke wens om ook bewoners van onze verpleeghuizen zoveel mogelijk regie te geven over hun leven. Het iPVB biedt daarmee de mogelijkheid om intramuraal 100% persoonsvolgend te werken én de kwaliteit van de zorg verder te vergroten.

Pilot

Tussen 2017 en 2019 heeft een collectief van deskundigen samen met 10 zorgorganisaties een pilot gedaan die de intramurale zorg persoonsvolgend maakt. In de pilot deden 1.000 zorgvragers, 600 zorgprofessionals en een veelvoud aan mantelzorgers mee. De pilot is in samenwerking met o.a. VWS, Actiz, Vilans, CIZ en een aantal zorgkantoren doorlopen en de resultaten zijn met VWS gepresenteerd aan de Vaste Kamercommissie Ouderenzorg van de Tweede Kamer. Uit de pilot bleek het volgende; dankzij de persoonsvolgende koers van het Pure iPVB wordt de:

 • Clienttevredenheid groter
 • Medewerkertevredenheid beter
 • Transparantie over benodigde zorg groter
 • Relatie tussen zorg en formatie beter
 • Welzijnscomponent in de zorg uitgebreid

Bent u ook geïnteresseerd in intramuraal persoonsvolgend werken? Neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Hoe werkt iPVB?

De komende generatie zorgvragers in de ouderenzorg is gewend aan het vormgeven van hun eigen leven: ook financieel. Wie betaalt, bepaalt. Met het individueel persoonsvolgend budget (iPVB) gaan we met hen in gesprek over de zorg die ze willen afnemen/betalen uit het Zorgzwaartepakket (ZZP). De uitkomst van dit overleg is een zorgpakket op maat dat voldoet aan de volgende criteria:

 1. Het is precies wat de zorgvrager wenst dankzij haar/zijn eigen inbreng
 2. Het is precies wat nodig is dankzij de inbreng van de zorgprofessional
 3. Het is precies wat past in de Wet langdurige zorg (Wlz) dankzij 100% transparantie

Bovendien levert het iPVB uw zorgorganisatie een uitstekend inzicht in:

 1. Overschrijdingen van het zzp, dus aanleidingen voor herindicatie
 2. Optimalisatie van de formatie per afdeling
 3. Informatie voor dialoog met zorgvrager en familie m.b.t. het zorgpakket