Over het IPVB

Alles wat je moet weten over het individueel PersoonsVolgend Budget (iPVB)

regular

Oude situatie

Geen eigen beheer van eigen budget bij ouderen. Hogere werkdruk voor werknemers en een te kort aan personeel.

group-1

IPVB situatie

Eigen beheer van budget voor ouderen. Een verlaagde werkdruk, meer aandacht voor de zorg en geen tekort aan personeel.

shutterstock_134283236

Aanleiding

In 1994 werd vanuit de overheid gestart met het traject ‘Modernisering ouderenzorg’. In 2003 werden de WLZ functies geïntroduceerd en in 2009 kwam het Zorgzwaartepakket (ZZP). Beide stappen hadden nog niet het ultieme effect op het centraal stellen van de cliënt; de binnenkomende financiën van cliënten werden (worden) in de meeste zorgorganisaties nog steeds ‘op één grote hoop’ geveegd en op basis van historisch gegroeide formatie & budgetten intern verdeeld. Met het individueel PersoonsVolgendBudget (iPVB) wordt nu de laatste stevige stap gezet in het centraal stellen van de cliënt. In deze laatste stap zijn de stappen uit 2003 en 2009 van de modernisering volledig verwerkt en gebruikt.

Waarom het iPVB?

In Nederland beschikt vrijwel iedereen vrijelijk over zijn eigen salaris, uitkering of andere inkomensbron. Eenmaal in het verpleeghuis verandert dat want het verpleeghuis bepaalt de manier waarop het Zorgzwaartepakket (ZZP) uitgegeven wordt. Het individueel persoonsvolgend budget (iPVB) laat de intramurale zorgvragers zélf beschikken over hun ZZP. Dit volgt uit de maatschappelijke en politieke wens om ook bewoners van onze verpleeghuizen zoveel mogelijk regie te geven over hun leven. Het iPVB biedt daarmee de mogelijkheid om intramuraal 100% persoonsvolgend te werken én de kwaliteit van de zorg verder te vergroten.

wp_20170320_12_59_29_rich
img-20190221-wa0001
img-20180706-wa0006

Pilot

Tussen 2017 en 2019 heeft een collectief van deskundigen samen met 10 zorgorganisaties een pilot gedaan die de intramurale zorg persoonsvolgend maakt. In de pilot deden 1.000 zorgvragers, 600 zorgprofessionals en een veelvoud aan mantelzorgers mee. De pilot is in samenwerking met o.a. VWS, Actiz, Vilans, CIZ en een aantal zorgkantoren doorlopen en de resultaten zijn met VWS gepresenteerd aan de Vaste Kamercommissie Ouderenzorg van de Tweede Kamer. Uit de pilot bleek het volgende; dankzij de persoonsvolgende koers van het Pure iPVB wordt de:

 • Clienttevredenheid groter
 • Medewerkertevredenheid beter
 • Transparantie over benodigde zorg groter
 • Relatie tussen zorg en formatie beter
 • Welzijnscomponent in de zorg uitgebreid

Bent u ook geïnteresseerd in intramuraal persoonsvolgend werken? Neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Hoe werkt het iPVB?

De komende generatie zorgvragers in de ouderenzorg is gewend aan het vormgeven van hun eigen leven: ook financieel. Wie betaalt, bepaalt. Met het individueel persoonsvolgend budget (iPVB) gaan we met hen in gesprek over de zorg die ze willen afnemen/betalen uit het Zorgzwaartepakket (ZZP). De uitkomst van dit overleg is een zorgpakket op maat dat voldoet aan de volgende criteria:

 1. Het is precies wat de zorgvrager wenst dankzij haar/zijn eigen inbreng
 2. Het is precies wat nodig is dankzij de inbreng van de zorgprofessional
 3. Het is precies wat past in de Wet langdurige zorg (Wlz) dankzij 100% transparantie

Bovendien levert het iPVB uw zorgorganisatie een uitstekend inzicht in:

 1. Overschrijdingen van het zzp, dus aanleidingen voor herindicatie
 2. Optimalisatie van de formatie per afdeling
 3. Informatie voor dialoog met zorgvrager en familie m.b.t. het zorgpakket
3cf690d3-a764-4933-b759-51ef341a9f5c

Deelnemers in Het Pure iPVB Collectief

Het Pure iPVB Collectief bestaat uit de volgende deelnemende partijen:

logo-bosscher-de-witte
els-logo-tijdelijk

Betrokken partijen

Het Pure iPVB Collectief heeft contact met de volgende partijen over het iPVB: