Persoonsvolgend werken met iPVB

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een rapport over iPVB gepubliceerd waarin de effecten van iPVB bij 10 zorgorganisaties is geëvalueerd. Naar aanleiding van dit rapport heeft Minister Hugo de Jonge de Tweede Kamer geïnformeerd via een kamerbrief. In deze brief zegt de minister: "Dit experiment laat zien dat organisaties zelf op verschillende manieren persoonsvolgende zorg en -bekostiging kunnen vormgeven. Ook voor dit experiment geldt dat ik de resultaten hiervan breed onder de aandacht breng van andere zorgorganisaties en systeempartijen en met hen in gesprek ga over hoe deze initiatieven breder kunnen worden toegepast."