Het stappenplan

Stap voor stap uitleg over wat je moet doen

Intramuraal persoonsvolgend werken vereist een aantal stappen dat de vernieuwing in uw zorgorganisatie ondersteunt. De gehele zorg begint nu immers bij de wens van de zorgvrager dus gaan we eerst in gesprek met uw cliënten en vervolgens richten we de organisatie in op het invullen van die wens. Omdat veel handelingen gebeuren binnen de wettelijke kaders van de Wet langdurige zorg (Wlz) is inzicht nodig in de kosten van de diverse zorg. In grote lijnen zult u de volgende stappen doorlopen:

ipvb_kopi_mockup

Stap 1

Inzicht verkrijgen in de kostprijs van de Wlz-functies.
Uw financiële controller kan kostenplaatsen toewijzen aan kostendragers: de Wlz-functies. Hierdoor wordt duidelijk welke kosten u maakt voor het leveren van zorg per Wlz-functie.

Stap 2

Trainen van uw zorgmedewerkers en behandelaars.
Wij helpen uw collega’s om het maximale uit het iPVB te halen. We beginnen klein en groeien zodra uw collega’s er klaar voor zijn.

img-20180706-wa0004
shutterstock_624679841

Stap 3

Gespreksvoering met uw cliënten en hen uitnodigen hun eigen zorg ‘in te kopen’
In het gesprek bepaalt u samen met uw cliënt en familie/mantelzorgers welke zorg door u geleverd moet worden. Dankzij de kostprijs uit stap 1 weet u precies wat dit betekent voor het budget dat uw cliënt uit de zorgindicatie toegewezen heeft gekregen.

Stap 4

De dagelijkse zorg organiseren aan de hand van de verzamelde wensen van uw cliënten
Uit de zorgvraag die in stap 3 is vastgesteld komt het zorg-overzicht ‘zorg vandaag’ voor alle cliënten waardoor u weet wat er per moment van de dag en per afdeling moet gebeuren.

shutterstock_94246024
shutterstock_118880965

Stap 5

Uw formatie optimaliseren
Als enerzijds het budget helder is en anderzijds de zorgvraag, kunt u als voorloper op het roosteren de formatie samenstellen: hoe ziet de meest effectieve en efficiënte teamsamenstelling eruit in aantal, functie en opleidingsniveau?

Stap 6

Terug naar stap 3 en de cyclus opnieuw doorlopen
Opnieuw gaat u samen met uw cliënt en mantelzorgers in gesprek om de zorg van de afgelopen periode te evalueren en zo nodig bij te stellen. U gebruikt de metingen in cliënttevredenheid en de werkelijk geleverde zorg als gespreksstof.

shutterstock_134283236_aangepast

    Meer informatie?

    Vul het formulier in, wij nemen zo snel mogelijk contact op.

    Meer informatie?

    Schrijf je in voor een gesprek

    Wij bieden hulp bij de invulling van deze stappen. Hoe wij dat doen? Lees meer over hulp bij de implementatie van iPVB.